Thuốc Ung Thư Thế Hệ Mới

Hiển thị:
Trang

Thuốc stivarga 40 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc stivarga 40 mg Stivarga viên nén..
Liên hệ
Thuốc stivarga pháp
..
Liên hệ
Thuốc synacthen depot
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 1. Tên sản phẩm thuốc Synacthen Depot Ampoules..
Liên hệ
Thuốc synacthene retard
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc synacthene retard Thành phần hoạt chất..
Liên hệ
Thuốc tagrisso 80 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc tagrisso 80 mg TAGRISSO viên nén..
Liên hệ
Thuốc tagrix 80 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc tagrix 80 mg Thanh phần : Osimertinib 80 mg ..
Liên hệ
Thuốc tagsigna 200 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc tagsigna 200 mg Viên nang cứng TASigna ..
Liên hệ
Thuốc tarceva 100 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc tarceva 100 mg Viên nén bao phim..
Liên hệ
Thuốc thalix 100 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc thalix 100 mg Thành phần : Thalidomide..
Liên hệ
Thuốc vacyte 450 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc vacyte 450 mg + Tên sản phẩm thuốc Vi&e..
Liên hệ
Thuốc veenat 100 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc veenat 100 mg Thành phần : Imatinib me..
Liên hệ
Thuốc votrient 200 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc votrient 200 mg CHỈ ĐỊNH VOTRIENT® được ..
Liên hệ
Thuốc votrient 400 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Tên sản phẩm thuốc : Viên nén ba..
Liên hệ
Thuốc Xarelto 20 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc Xarelto 20 mg 1. Tên sản phẩm thuốc Vi&..
Liên hệ
Thuốc xeloda 500 mg
+ Liên hệ : dược sỹ Hai sđt : 0936156715 Thuốc xeloda 500 mg Thành phần : Capecitabin..
Liên hệ
Hiển thị từ 61 đến 75 của 81 (6 Trang)